Декларация за поверителност

Кой обработва личните ви данни?

Senetic Bulgaria с регистриран офис в Bulgaria, бул.E.И..Тотлебен 53-55 1606, София (по-надолу споменавано като 'Senetic'), е котролиращият вашите лични данни.

Можете да се свържете с нас на следния имейл: [email protected]

По отношение на данните, обработвани от услугите и приложенията на Майкрософт, вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Политиката за личните данни на Майкрософт.

Цел и правна обосновка на обработката на данните

Имаме нужда от вашите лични данни, за да ви предоставим задоволителен отговор и да встъпите в договорни отношения. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели:

1) Поддържане на контакт във връзка с вашето запитване, управление на оплаквания и заявки, отговаряне на въпроси,

2) Продажби, изпълнение на проъчки за закупуване,

3) Предявяване, упражняване и защитаване на претенции,

4) Провеждане на маркетингови дейности.

Правната обосновка за обработка на вашите лични данни е необходимостта да:

1) се предприемат стъпки по ваша заявка преди пристъпване към договорни взаимоотношения с вас и последващото им изпълнение,

2) се постигне съответствие с правните задължения на Senetic като търговско предприятие и данъкоплатец,

3) се преследва правния интерес на Senetic, състоящ се в установяване, упражняване и защитаване на претенции,

4) в случай на маркетингови дейности - вашето свободно дадено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, без да засегнеет законността на обработкта на база даденото съгласие преди оттеглянето му.

Вашите лични данни ще бъдат запазени за времето, в което целта на обработката остава в сила или до изтичане на ограничен период за искове или данъци, или до оттегляне на съгласието - в зависимост от целта на обработката.

Получатели на данните

Само служители и трети лица, оторизирани от Senetic ще имат достъп до вашите лични данни. В определени ситуации вашите данни могат да бъдат разкирвани от Senetic на други получатели като доставчици на IT услуги и решения. Ще намерите списък на използваните от нас доставчици тук: Списъкът се обновява на редовни интервали от време.

Нашите доствчици са установени основно в държави от Европейската икономическа общност (ЕИО), в частност в Полша и Ирландия. Въпреки това част от нашите доставчици са базирани извън ЕИО. Заради преноса на вашите данни извън ЕИО сме положили усилия да подсигурим, че нашите доставчици гарантират високо ниво на защита на личните данни. Вашите данни могат да бъдат прехвърляни в държави, във връзка с които Европейската комисия е издала решение за адекватна защита на личните данни. В случай, че не е било издадено такова решение, ние предприемаме подходящи защитни мерки, за да подсигурим сигурността на вашите данни, като стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия.

Тези стандартни договорни клаузи са публикувани на уеб-страницата на Европейската комисия. Отделно имате правото да изискате да ви бъде предоставено тяхно копие като ни изпратите искане за това.

Вашите права

Гарантираме изпълнение на вашите права, посочени по-долу чрез връзка с нас по имейл: [email protected].

Имате право на достъп до вашите лични данни, включително и правото да получите копие от тях, да ги поправяте и допълвате. Имате правото да възразите срещу обработката, както и за преноса на данните. Освен това в установените от закон случаи можете да поискате данните ви да бъдат изтрити или обработката им да бъде ограничена. Ако обработката на личните ви данни противоречи на приложимите закони, имате право да подадете жалба към съответния надзорен орган.

Получете помощ от нашите специалисти!

Нашият екип от експерти е на Ваше разположение. Ще отговорим на всички Ваши въпроси, ще изберем индивидуална оферта и ще Ви помогнем да въведете използването на продукта.

Имам въпрос? Свържете се с нас
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena